Przydatne informacje o badaniu USG 3D oraz 4D

Kiedy zalecane jest wykonywanie USG w ciąży?

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne opracowało standard ultrasonograficznego badania położniczego. Obejmuje on trzy badania ultrasonograficzne - przesiewowe w ciąży wykonywane w:

  • 11 - 14 tygodniu ciąży
  • 20 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie )
  • 30 tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie)

Dodatkowe badania wskazane są, gdy konieczne jest określenie aktywności serca płodu, położenia płodu lub poziomu płynu owodniowego. Czasami również w celu ponownej oceny masy dziecka w sytuacji podejrzenia opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub ponownej oceny wykrytych nieprawidłowości.

Na czym polega badanie USG 3D i 4D?

Badanie wykonywane aparatem do ultrasonografii (USG) polega na przesyłaniu ultradźwięków przez głowicę aparatu do narządów wewnętrznych. Wysłane w ten sposób ultradźwięki po odbiciu od badanych narządów wracają z powrotem do głowicy i zostają przetworzone na obraz widoczny na monitorze. Otrzymujemy w ten sposób przestrzenny obraz diagnostyczny 3D i 4D.

Czym różnią się badania 3D oraz 4D?

Badanie 3D jest fotografowaniem przestrzennym. Daje ono możliwość oceny szczegółów anatomicznych oraz struktur kostnych dziecka. Natomiast obrazowanie 4D to badanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym umożliwiające obserwację ruchów dziecka, wyrazu twarzy, powierzchni ciała i kośćca. Wygenerowany w ten sposób obraz ma charakter przestrzenny.

Zarówno badanie 3D jak i 4D umożliwiają dokładną ocenę pracy serca oraz naczyń krwionośnych dziecka.

Dzięki badaniu trójwymiarowemu 4D uzyskasz piękny obraz Twojego dziecka oraz przyjrzysz się Jego ruchom w czasie rzeczywistym.

Czego możemy się dowiedzieć z badania USG 3D i 4D?

Poza dostarczeniem obrazu dziecka zrozumiałego dla rodziców badanie USG 3D oraz 4D pozwala na:

  • zmierzenie poszczególnych części ciała dziecka
  • zbadanie rozwoju poszczególnych narządów wewnętrznych
  • wykrycie wad czy nieprawidłowości płodu
  • uzyskanie przekrojów anatomicznych i ich ocena
  • obserwację struktur kostnych dziecka
  • ocenę pracy serca oraz naczyń krwionośnych płodu
  • wykluczenie zmiany w obrębie macicy w szczególności: wady wrodzone, mięśniaki i polipy endometrialne

Dzięki takim możliwościom w razie potrzeby zaraz po badaniu mama i dziecko mogą zostać objęci specjalistyczną opieką i leczeniem.

"Dzięki badaniu trójwymiarowemu 4D uzyskasz piękny obraz Twojego dziecka oraz przyjrzysz się Jego ruchom w czasie rzeczywistym."