Certyfikaty diagnostyki prenatalnej USG 3D oraz 4D

Certyfikaty

Poza bogatym doświadczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym lekarz wykonujący badania odbył wiele kursów doszkalających i posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Sekcja Ultrasonografii PTG

Certyfikat ten potwierdza specjalistyczne przygotowanie do wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie diagnostyki prenatalnej i uzyskiwany jest po odbyciu serii kursów zakończonych egzaminem.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
"Dzięki badaniu trójwymiarowemu 4D uzyskasz piękny obraz Twojego dziecka oraz przyjrzysz się Jego ruchom w czasie rzeczywistym."